banner

 
Anbefal denne side Tilbage  
 Forsiden
spacer
 Artikler
spacer
 Fuglenavne
spacer
 Kattenavne
spacer
 Hundenavne
spacer
kat.jpg

Urinvejssygdomme hos hunde og katte

Blærebetændelse og blæresten rammer ofte vores hunde og katte, og det er sygdomme der er meget smertefulde. Vi kan forebygge mange tilfælde, og vi kan opdage sygdommene på et langt tidligere tidspunkt, hvis vi er opmærksomme på symptomerne og årsagerne.
Denne gang vil vi derfor hjælpe jer og kigge lidt nærmere på blærebetændelse og blæresten. Vi vil kigge på symptomerne på, årsagerne til og forebyggelse af blærebetændelse og blæresten, idet det trods alt er bedre at forebygge end at helbrede!

Urinvejssygdomme hos hunde og katte

Der findes flere forskellige typer af urinvejssygdomme, og de opstår af forskellige årsager, men fælles for hund og kat er, at man taler om blærebetændelse eller blæresten.

Blærebetændelse

Normalt er blæren hos hunde og katte steril, men undertiden bevæger bakterier sig fx fra endetarmsåbningen til urinrøret, og videre derfra op i blæren. I blæren formerer bakterierne sig, og da taler man om blærebetændelse.

Blæresten

Nyrernes funktion er at udskille affaldsstoffer. Stoffer som kalcium, magnesium og fosfor opløses dog dårligt, hvis urinen ikke har en passende surhedsgrad (pH-værdi). Er det "forkerte" kemiske miljø til stede, kan disse stoffer danne sten, som hober sig op og sætter sig fast på indersiden at blæren.
Ved dannelsen af disse urinvejssten vil pH-værdien samtidig forskydes.
Det, der sker, er, at der dannes krystaller (grus) i urinvejenes vægge, hvilket er til stor irritation. Herved kan urinvejene tilstoppes, eller der dannes sten i selve blæren. Hvis der sker en fuldstændig tilstopning, kan dette give varige nyreskader.
Din dyrlæge kan undersøge og diagnosticere sygdommen på flere forskellige måder. Dette kan fx være i form af en urinprøve, som måske bliver analyseret for, hvilke sten eller bakterier, der er tale om, eller røntgenundersøgelse.

Symptomer på blærebetændelse eller blæresten

Blærebetændelse eller blæresten er begge meget smertefulde tilstande, og derfor er det yderst vigtigt, at man holder øje med de typiske symptomer. Det er altid en god ide at være opmærksom på sin hund eller kats normale adfærd, fordi selv de mindste adfærdsændringer kan være et tegn på et alvorligt problem.
De klassiske symptomer er, hvis hunden eller katten:

  • har små, hyppige vandladninger eller forsøg herpå ("urenlig"), hvor det normalt ikke sker.
  • ligner én, der har forstoppelse, dvs. med krummet ryg, for- og bagben mere lodrette, hovedet nedad, skriger eventuelt og/eller har meget spændte muskler.
  • soignerer sig meget hyppigt, især omkring urinrørsåbningen.
  • er rastløs og gemmer sig måske.
  • bliver meget depressiv, mister appetitten, kaster op og virker meget mat og sløv.
  • har blod i urinen. Dette forekommer dog ikke altid.

Hvor stor er risikoen for blærebetændelse og blæresten?

Risikoen for blærebetændelse synes størst hos tæver og hunkatte. Dette er formentlig forårsaget af, at hunkattens/tævens urinrørsåbning sidder tættere på endetarmsåbningen. Der ses større risiko, hvis hunkatten/tæven har diarré, livmoderbetændelse eller andre sygdomme, som medfører, at den ikke kan holde sig ren. Hvad angår blæresten, er risikoen større hos hunde og katte, der drikker for lidt. Derudover ses en øget risiko, hvis hunden eller katten har tilbagevendende eller kroniske infektioner i urinvejene. Risikoen for hunkatte/tæver og hankatte/hanhunde er lige stor, men generne er langt større hos hankatte/hanhunde, fordi deres urinrør er meget længere og meget smallere, og derfor vil der hurtigere dannes en prop.

Hvordan forebygges blærebetændelse?

For at mindske omgivelsernes risiko faktorer er det yderst vigtigt at kende til hunden eller kattens almene adfærd, dvs. man selv lærer "hundsk" eller "katsk" - se i den forbindelse også www.utika.dk
Forstår man ikke hinanden, opstår der meget hurtigt stress og mange fatale misforståelser, der giver frustration og i sidste ende måske sygdom.
I forbindelse med kattens toilet er det vigtigt, at kattebakken rengøres på en for katten korrekt måde. Ved at bruge normale rengøringsmidler, tilfører vi blot en duft af "fremmed kat", hvilket kan medføre, at katten ikke vil benytte sin bakke. Derudover er det vigtigt ofte at tømme for ekskrementer og urin samt skifte grus ofte - afhængigt af hvilket grusmærke man bruger. Sidst, men ikke mindst, et kattetoilet holder ikke i årevis. Man bør som oftest købe et nyt hvert andet år.

Foder udgør en risiko

I forbindelse med de fodermæssige risikofaktorer, som kan have meget stor indflydelse på udvikling af de især magnesiumrelaterede sygdomme, er Hill's* Science Plan* foder specielt sammensat - dvs. at mængden af magnesium og fosfor er kontrolleret, således at der produceres en normal sur urin. Det er yderst vigtigt, at foderet sikrer en rigelig urinproduktion, således at blæren skylles godt igennem. Foderet sikrer derudover, at urinen holdes sur, således at stendannelse forebygges.

Alle Hill's* Science Plan* produkter sikrer din hund eller kat den korrekte urin-pH øger derved med til at forebygge betændelsestilstande og stendannelse i urinvejen.
Giv hunden eller katten netop det foder, der specielt er udviklet til dens alder, da der er en nøje sammenhæng mellem alder og den type sten, der dannes i de forskellige livsstadier. Unge hunde og katte danner som oftest struvitsten, mens de ældre har større risiko for at danne oxalatsten. Unge hunde og katte kan dog også udvikle oxalatsten. derfor er det yderst vigtigt at benytte et foder, der helt specifikt tager højde herfor, og det gør alle Hill's" Science plan* produkter, der er baseret på, at man fodrer sin hund eller kat efter hvilket livsstadie den befinder sig i (killing/hvalp, voksen eller senior).

 

Gengivet med tilladelse af  


  :: © Copyright 2005. All rights reserved. Arvid Mærsk ::